خدمات طلا و جواهر

خدمات طلا و جواهر درتبریز

تبریز

جواهری علیپور-بازار

۴۱۳۵۲۵۰۱۰۲
بازار امیر، پلاک ۱۷.

جواهری فطانت

۴۱۳۳۳۱۹۳۳۸
ولی‌عصر، سنگ فرش، جواهری فتانت.

جواهری تک تاش

۴۱۳۳۲۹۹۳۳۵
ولی‌عصر، سنگ فرش.

جواهری تیزرو

۴۱۳۳۳۳۱۰۵۸
ولی‌عصر، سنگ فرش.

جواهری تلیا

۴۱۳۳۳۰۸۸۹۹
ولی‌عصر، بلوار ولی‌‌عصر، نبش سنگ فرش.

جواهری اکبری پور

۴۱۳۳۳۰۷۲۰۸
ولی‌عصر، سنگ فرش.

زرگری امینی

۴۱۳۳۳۵۲۸۸۱
چهارراه آبرسان، مرکز خرید اسکان، پلاک ۳.

جواهری ارمغان- بازار

۴۱۳۵۵۵۹۰۳۴
خیابان تربیت، پاساژ نورجدید، طبقه همکف.

جواهری ارمغان- ولی‌عصر

۴۱۳۳۲۶۰۱۹۹
ولی‌عصر، فلکه بزرگ، مرکز خرید میلاد نور پلاک ۵۸.

طلا و جواهری قدس

۴۱۳۵۵۴۰۸۰۶
بازار امیرکبیر، پلاک ۱۷.

جواهری پارلاق شربیانی

۴۱۳۵۲۴۱۰۰۰
حیاط امیر، جواهرى پارلاق.

طلای زرگرزاده

۴۱۳۴۷۹۱۴۷۶
پاساژ ابوریحان، پلاک A۴.

جواهری امیر

۴۱۳۵۲۳۲۸۱۸
بازار، سرای امیر، تیمچه امیر نو.

جواهر زینی

۴۱۳۵۵۶۳۷۹۹
پاساژ قطران، طبقه همکف، پلاک ۱۶.