مزون‌های عروس در تبریز

گالری عروس

تبریز، خیابان تربیت، بازار شیح صفی.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، خیابان تربیت، بازار شیح صفی.
امروز از ساعت ۱۰ تا ۲۱۰۰
۰۴۱۳۵۵۵۸۵۱۶

ارسال پیام به گالری عروس