مزون‌های عروس در تبریز

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، مرکز خرید لاله پارک، طبقه پایین هاپیر مارکت.
امروز از ساعت ۱۱ تا ۲۱
۰۴۱۳۶۷۰۰۱۶۱
asmodeiran.com

ارسال پیام به مزون آس مد - شعبه2