مزون‌های عروس در تبریز

مزون و خیاطی بشارت

تبریز، خیابان عباسی، ابتدای خیابان حاج هاشم.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، خیابان عباسی، ابتدای خیابان حاج هاشم.
امروز از ساعت ۱۰ تا ۲۰
۰۹۳۶۱۹۷۹۱۶۱

ارسال پیام به مزون و خیاطی بشارت