مزون‌های عروس در تبریز

مزون هزارو یک شب

تبریز، ولی‌عصر، فلکه شریعتی، پایین‌تر از مانتو صبا.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، ولی‌عصر، فلکه شریعتی، پایین‌تر از مانتو صبا.
امروز از ساعت ۹: تا ۲۱
۰۴۱۳۳۳۲۳۲۴۲

ارسال پیام به مزون هزارو یک شب