مزون‌های عروس در تبریز

مزون جشنواره

تبریز، خیابان تربیت، بازار شیح صفی، طبقه پایین، مزون جشنواره.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، خیابان تربیت، بازار شیح صفی، طبقه پایین، مزون جشنواره.
امروز از ساعت ۱۰ تا ۲۱۰۰
۰۴۱۳۵۵۶۱۳۷۰

ارسال پیام به مزون جشنواره