مزون‌های عروس در تبریز

مزون خانه سفید

تبریز، بلوار بیست‌و نه بهمن، مجتمع تجاری برج شهر.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، بلوار بیست‌و نه بهمن، مجتمع تجاری برج شهر.
امروز از ساعت ۱۰ تا ۲۲
۰۴۱۳۳۲۴۸۵۳۱

ارسال پیام به مزون خانه سفید