مزون‌های عروس در تبریز

مزون ماریا

تبریز، نصف راه، پاساژ رویال، طبقه اول، پلاک هشتادو نه.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، نصف راه، پاساژ رویال، طبقه اول، پلاک هشتادو نه.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
شماره تلفن تماس موجود نیست

ارسال پیام به مزون ماریا