مزون‌های عروس در تبریز

مزون مریم

تبریز، جاده ائل‌گولی، فلکه خیام، نبش بانک صادرات.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، جاده ائل‌گولی، فلکه خیام، نبش بانک صادرات.
امروز از ساعت ۹: تا ۲۰
۰۴۱۳۳۳۰۸۶۹۷

ارسال پیام به مزون مریم