مزون‌های عروس در تبریز

گالری نگین

تبریز، خیابان تربیت، بازار شیح صفی، طبقه زیرزمین، پلاک چهارده.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، خیابان تربیت، بازار شیح صفی، طبقه زیرزمین، پلاک چهارده.
امروز از ساعت ۱۰ تا ۲۱۰۰
۰۴۱۳۵۵۶۸۷۱۷

ارسال پیام به گالری نگین