مزون‌های عروس در تبریز

مزون خیاطی پینار تبریز

تبریز، بلوار آذربایجان، خیابان استاد جعفری، ابتدای خیابان ثابتی.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تبریز، بلوار آذربایجان، خیابان استاد جعفری، ابتدای خیابان ثابتی.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۴۱۳۲۸۴۷۵۱۱

ارسال پیام به مزون خیاطی پینار تبریز