مزون‌های عروس در تهران

مزون انجل

تهران، خیابان فرشته، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، پلاک دوازده.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان فرشته، خیابان گلنار، خیابان ماهرو، پلاک دوازده.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۲۱۲۶۶۰۰۵۵۹

ارسال پیام به مزون انجل