مزون‌های عروس در تهران

مزون بنفشه

تهران، خیابان جمهوری، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهی، کوچه آپادانا، پلاک ۱.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان جمهوری، چهارراه مخبرالدوله، کوچه رفاهی، کوچه آپادانا، پلاک ۱.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۲۱۳۳۹۴۴۴۵۰

ارسال پیام به مزون بنفشه