مزون‌های عروس در تهران

مزون کارولن

تهران، خیابان ولی‌‌عصر، چهارراه امیر اکرم، خیابان لبافی نژاد، روبروی بانک کشاورزی، پلاک بیست‌و نه.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان ولی‌‌عصر، چهارراه امیر اکرم، خیابان لبافی نژاد، روبروی بانک کشاورزی، پلاک بیست‌و نه.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۹۱۰۱۹۴۲۲۸۰

ارسال پیام به مزون کارولن