مزون‌های عروس در تهران

مزون مدی نو

تهران، مدرس شمال، ظفر، خیابان ناجی، فرزان شرقی، پلاک ۲۸، زنگ اول راست.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تهران، مدرس شمال، ظفر، خیابان ناجی، فرزان شرقی، پلاک ۲۸، زنگ اول راست.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۹۱۲۱۳۹۶۷۱۴

ارسال پیام به مزون مدی نو