مزون‌های عروس در تهران

مزون تاج محل امام زاده حسن

تهران، خیابان قزوین، خیابان امین الملک(امام زاده حسن) به سمت بازار مبل یافت آباد، روبروی فروشگاه ایرانیان، نبش پاساژ ولیعصر.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تهران، خیابان قزوین، خیابان امین الملک(امام زاده حسن) به سمت بازار مبل یافت آباد، روبروی فروشگاه ایرانیان، نبش پاساژ ولیعصر.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۲۱۵۵۷۶۵۶۴۶
www.aroostajmahal.com

ارسال پیام به مزون تاج محل امام زاده حسن