مزون‌های عروس در تهران

مزون ژینو

تهران، الهیه، خیابان فرشته، خیابان بیدار، ساختمان بیدار.

معرفی

لباس عروسژورنال عروسیلباس شبدوخت لباسکرایه‌ی لباسخشکشویی و بخارسنگ‌دوزی لباسترمیم و تعمیر لباساجاره ملزومات عروستاجدسته گللباس نامزدی

اطلاعات تماس

تهران، الهیه، خیابان فرشته، خیابان بیدار، ساختمان بیدار.
اطلاعات ساعت کاری وجود ندارد
۰۲۱۲۲۰۱۱۹۶۹
www.zhinogallery.com

ارسال پیام به مزون ژینو